Geschiedenis en regio: In naam van God

Informatie

Auteur: Karen Amstrong

ISBN: 9789023488774

Uitgeverij: De Bezige Bij

2015

Prijs: € 29,90

Omschrijving

Duizenden jaren heeft de mens niet beschikt over voldoende middelen
om zichzelf te gronde te richten, ondanks zijn destructieve
aanleg maar met de massavernietigingswapens van tegenwoordig
is hij nu wel degelijk in staat dat te doen. De gewelddadige drang
in de mens wordt vaak verbonden met het religieuze: oorlog en
religie lijken onontwarbaar verstrengeld te zijn. Karen Armstrong
windt er geen doekjes om, ze schrijft openhartig over die verstrengeling.
Maar tegelijkertijd laat ze zien dat naast de kruisridder die
in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de jihadist die dat
tegenwoordig doet, er in religies ook altijd een Jezus of een Boeddha
is geweest, pleitend voor vrede en verzoening. Ze toont bovendien
aan dat de onderliggende motieven voor het gebruik van geweld
vaak heel weinig met religie te maken hebben, maar sociaal,
economisch of politiek van aard zijn. Daarmee corrigeert ze het
overheersende beeld dat religies de schuld zijn van het grote bloedvergieten
in de geschiedenis.