Geschiedenis en regio: Kopstukken van de Gouden Eeuw

Informatie

Auteur: Gerben Hellinga

ISBN: 9789057305771

Uitgeverij: Walburg

2013

Prijs: € 75,00

Omschrijving

In de loop van de 17de eeuw ontwikkelde de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën zich tot de machtigste en meest welvarende natie van de wereld, met handelsnederzettingen en koloniën in alle werelddelen. Bovendien leidde de politieke vrijheid van na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot meer ruimdenkendheid ten aanzien van nieuwe culturele en wetenschappelijke ideeën; kunst en wetenschappen kwamen tot ongekende bloei. Er is geen ander tijdperk in de Nederlandse geschiedenis waarin tegelijkertijd zo veel uitzonderlijk begaafde personen op een zo klein oppervlak bij elkaar leefden.
De cassette Kopstukken van de Gouden Eeuw bevat vier rijk geïllustreerde portrettengalerijen van de meest opzienbarende personen uit deze kleurrijke periode. In het eerste deel, Zeehelden, beschrijft Hellinga de levens en daden van officieren die een rol speelden in de ontstaansgeschiedenis van de jonge Republiek. Een handjevol initiatiefrijke en avontuurlijk ingestelde Pioniers kon ervoor zorgen dat de Nederlandse vlag op de kusten van alle werelddelen wapperde: kaartenmakers, handelaars, ontdekkingsreizigers. Ook op cultureel en wetenschappelijk gebied stond de Republiek aan de top. De belangrijkste cultuurdragers van die periode – natuurkundigen, filosofen, juristen, uitvinders, architecten, dichters, schrijvers en kunstenaars – komen in het deel Meesters aan bod. In Leiders laat Hellinga de belangrijkste machthebbers de revue passeren: stadhouders en regenten, maar ook geestelijk leiders.